2008 / 2008-12-08

4TET køest desky 3rd

David Ulièník, Jiøí Korn, Jiøí Škorpík a Dušan Kollár pokøtili v Divadle Radka Brzobohatého svoji tøetí desku. Podìkovali všem, kteøí se na výrobì CD podileli a netradièním zpùsobem se odzpívali na raut døíve, než pozvaní hosté.

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  © LukᚠFronkFRONK Design