2010 / 2010-04-27

Martin Chodúr hostem turné Lucie Bílé

"Ráda bych udìlala radost svým fandùm a pøedstavila nìkoho s neuvìøitelným talentem, i když jeho nepøehlédnutelný hlas zaregistroval snad každý, kdo sledoval poslední øadu Superstar!" Martin Chodúr pøijal pozvání a vystoupil na turné Bang Bang pouze a jedinì ve své rodné Ostravì. S Lucií si zazpíval duet Aleluja a vùbec poprvé zde pøedstavil živému publiku svùj tøetí singl Forest.

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  © LukᚠFronkFRONK Design